közlekedés a Becherovka Miskolci Farsang idején

Február 1., csütörtök estétől

A Miskolci Farsang előkészítő munkálatai miatt csütörtök este az 1-es villamos vonalán a villamosok helyett villamospótló autóbuszok közlekednek a villamosra érvényes menetrend szerint. Az utolsó 1-es villamos Felső-Majláthról 20:38-kor, a Tiszai pályaudvarról 20:50-kor indul. Az első villamospótló autóbusz Felső-Majláthról 20:50-kor, a Tiszai pályaudvarról 21:05-kor indul.

Az előkészület a 2-es villamos közlekedését is érinti, az utolsó kettes villamos a Vasgyárból 20:32-kor, a Tiszai pályaudvarról 20:55-kor indul. Ezt követően a villamospótlás idején a Vasgyár irányába az Újgyőri főtérről induló 9, 19, 21, 21/B, 29 és 68 jelzésű autóbuszok vehetők igénybe. Ebben az időszakban: a villamospótló autóbuszon érvényesített menetjegyet a villamosra, illetve a Vasgyár irányába az Újgyőri főtéren átszállva ismét érvényesíteni szükséges a menetjegy másik végén; a villamosbérletek is érvényesek az Újgyőri főtér – Vasgyár között a jelzett autóbuszokon a villamospótlás idején.

 

Február 2. péntek

Napközben a Tiszai pályaudvar - Malomszög között villamospótló autóbuszok, a Malomszög utca – Felső-Majláth, illetve a Malomszög utca – Vasgyár között továbbra is villamosok közlekednek. A villamospótló autóbuszok a Malomszög utca megállóhely után a Nagyváthy utcán fordulnak vissza, biztosítva a leszállást a 38-as járat megállóhelyén, a Szent Anna téren is.

Éjszaka az 1-es villamos teljes vonalán villamospótló autóbuszok közlekednek, a rendezvény helyszínének kikerülésével.

Részletek:

 • hajnalig a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között villamospótló autóbuszok közlekednek:  az utolsó villamospótló autóbusz Felső-Majláthról 04:15-kor, a Tiszai pályaudvarról 04:25-kor indul.
 • hajnaltól a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok közlekednek az 1-es villamosra érvényes menetrendtől sűrűbben: az első villamospótló autóbusz Tiszai pályaudvarról 04:32-kor, a Malomszög utcáról 04:35-kor indul, az utolsó villamospótló autóbusz a Tiszai pályaudvarról 21:50-kor, a Malomszög utcáról 21:54-kor indul.
 • a Malomszög utca – Felső-Majláth, illetve a Malomszög utca – Vasgyár szakaszon továbbra is villamosok közlekednek: Hajnalban az első 1-es villamos a Malomszög utcáról 04:47-kor, Felső-Majláthról 4:30-kor indul. Az első 2-es villamos a Malomszög utcáról 04:44-kor, a Vasgyárból 04:57-kor indul. Este az utolsó 1-es villamos a Malomszög utcáról 22:04-kor, Felső-Majláthról 21:35-kor indul. Az utolsó 2-es szerelvény a Vasgyárból 20:40-kor, Malomszög utcáról 21:28-kor indul.
 • éjszaka az 1-es villamos teljes vonalán villamospótló autóbuszok közlekednek: éjszaka az első (a teljes villamospályán végig közlekedő) villamospótló autóbusz Felső-Majláthról 21:50-kor, a Tiszai pályaudvarról 22:05-kor indul.

 

Február 3-4. szombat, vasárnap

A teljes villamosvonalon villamospótló autóbuszok közlekednek a rendezvény helyszínek kikerülésével az 1-es villamosra érvényes menetrendhez képest sűrűbben. Vasgyár irányába a 2-es villamos helyett az Újgyőri főtérről induló 9, 19, 21, 29, (szombaton: 67) és 68 jelzésű autóbuszok vehetők igénybe. Ebben az időszakban a villamospótló autóbuszon érvényesített menetjegyet a villamosra, illetve a Vasgyár irányába az Újgyőri főtéren átszállva ismét érvényesíteni szükséges a menetjegy másik végén; a villamosbérletek szintén érvényesek az Újgyőri főtér – Vasgyár között a jelzett autóbuszokon a villamospótlás idején.

 

Február 5., hétfő

Február 5-én hajnalig villamospótló autóbuszok közlekednek, ezt követően visszaáll a munkanapi menetrend. A Tiszai pályaudvarról az első 1-es villamos 03:35-kor, az első 2-es villamos 04:30-kor indul. Felső-Majláthról az első 1-es szerelvény 04:15–kor, a Vasgyárból az első 2-es villamos 04:55-kor indul.

A villamospótló autóbusz megállóhelyei és útvonala

Az 1-es villamos vonalán közlekedő villamospótló autóbusz nagyrészt a villamosmegállókban, vagy a villamosmegállókkal párhuzamos, út mellett kialakított VP jelzésű megállókban áll meg.

A villamospótló autóbusz:

 • a Tiszai pályaudvaron a 31-es járat megállójából indul és a Centrum/Szinvaparkig a villamosmegállóban áll meg,
 • a Villanyrendőr villamosmegálló helyett a Villanyrendőr autóbuszmegállóban áll meg (Felső-Majláth irányába a Bank előtt a 14-es járat megállóhelyén, a Tiszai pályaudvar irányába a 14, 28, 34, 35, 35R és 44-es autóbuszok fedett megállóhelyén),
 • megáll a Hősök tere megállóhelyen,
 • a Városház tér megálló helyett a 11-es járat Szemere-kert megállóhelyen áll meg,

A Malomszög utcán:

 • a Tiszai pályaudvar – Malomszög utca közötti villamospótlás idején (pénteken napközben) a szökőkút mellett kialakított ideiglenes megállóhelyen áll meg,
 • a Tiszai pályaudvar – Felső-Majláth közötti villamospótlás idején (éjszakánként, illetve szombaton és vasárnap) a villamosmegállóban áll meg.
 • A Bulgárföld, Diósgyőr városközpont, Alsó-Majláth villamosmegálló helyett az 1-es autóbusz megállóhelyén áll meg,
 • a Bölcs utcai villamosmegállóban nem áll meg, e helyett a járatot az 1-es autóbusz Alsó-Majláth megállóhelyén lehet igénybe venni,
 • a DVTK Stadion, a Diósgyőri Gimnázium, a LÁEV és a Zenta utca villamosmegálló esetében a villamosmegállóval párhuzamos, út mellett kialakított villamospótló-autóbusz megállóhelyen áll meg
 • Felső-Majltáhon a 2-es kocsiállásról indul.

A Miskolci Farsang idején valamennyi villamospótló autóbusz a Szinvapark és Malomszög utca között a következő útvonalon közlekedik:

 • a Tiszai pályaudvar felé a Malomszög utca (38-as járat végállomása) után - Ilona utca - Kis-Hunyad utca – Palóczy László utca – Hősök tere – Kazinczy Ferenc utca – Szemere utca – Uitz Béla utca – Corvin utca útvonalon,
 • Felső-Majláth irányában a Centrum/Szinvapark villamosmegálló után - Corvin utca – Uitz Béla utca – Szemere utca – Kazinczy Ferenc utca – Hősök tere – Palóczy László utca – Kis-Hunyad utca – Dayka Gábor utca – Hunyadi utca útvonalon közlekedik.

Térkép (PDF)

Házirend

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A "Becherovka Miskolci Farsang" (továbbiakban: rendezvény) történő belépésemmel tudomásul veszem, hogy a rendezvényre történő belépés egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a rendezvényre vonatkozó Házirend tartalmát megismertem, megértettem és azt teljes egészében magamra vonatkozóan elfogadom.

 1. A résztvevő, aki a rendezvény területére (területfoglalási engedélyben meghatározott terület) belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban a rendezvény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által készíttetett reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül.
 2. A rendezvény területére üveg-tárgyat, ütő-, vágóeszközt, alkoholtartalmú és alkoholmentes italt, csillagszórót, petárdát vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A hatályos jogszabályok szerint a rendezvény résztvevője nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugós-kés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül. Az ilyen jellegű tárgyakat, termékeket a biztonsági személyzet általi ellenőrzéskor köteles mindenki ellenőrzésre és megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.
 3. A rendezvény területén nem vállalunk felelősséget - tárgyak-, csomagokban-, ruhákban lévő pénzre, értékcikkekre
 4. A rendezvény területén a résztvevők biztonsága érdekében tilos a "body surf" (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.) Amennyiben ez mégis előfordul, a body surf-ben résztvevőt/ket a biztonsági személyzet kivezettetheti a rendezvény területéről.
 5. Alkoholos vagy más tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt lévő vendégektől a biztonsági személyzet a rendezvényre történő belépést megtagadhatja, a rendezvény területén a nem megfelelő magaviseletet tanúsító látogatókat a biztonsági személyzet kikísérheti.
 6. A kordonnal, kerítéssel lezárt területeken csak az oda beosztott és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek tartózkodhatnak.
 7. A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a rendezvény egész területén. A rendezvény területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.
 8. A rendezvény területére állatot behozni tilos!
 9. A rendezvény területén dohányozni csak az nyitott területen, vagy az arra kijelölt helyen szabad.
 10. A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Kábítószer fogyasztása - a hatályos törvények szerint - a rendezvény területén is tilos!
 11. 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.
 12. Az rendezvény területén található színpadokra, dekorációs elemekre, installációkra felmászni tilos!
 13. A szervezők nem vállalnak felelősséget az anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.
 14. A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
 15. Fényképezni szabad, de a koncertről, a helyszínről kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.
 16. A Házirendben foglalt szabályok megsértése a rendezvényről való kitiltást vonhatja maga után.

 

Kivonat a "Becherovka Miskolci Farsang Biztonsági Terv / Tűzvédelmi Szabályzat"-ból

2.5.1 A rendezvény területére tilos bevinni:

 • közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,
 •  az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
 • a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);
 • a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,
 • az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
 • az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
 • az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
 • az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
 • lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
 • pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert,
 • gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, stb.),
 • kábító- vagy kábító hatású szert,
 • kerékpárt.

Kutyát - méretre, fajtára tekintet nélkül - csak pórázon vezetve, szájkosárral ellátva lehet a területre bevinni, illetve ott tartani. A korlátozás nem vonatkozik a rendvédelmi szervek szolgálati kutyáira, illetve a vakvezető kutyára.

 

2.5.2 A beviteli tilalom alá eső dolog letétbe helyezése, őrzése, visszaszolgáltatása

A fent felsorolt, beviteli tilalom alá eső dolgokat a biztonsági szolgálat nem veszi át ideiglenes megőrzésre.

 

2.5.3 A talált tárgyak kezelése

A rendezvény helyszínén talált dolgot a biztonsági szolgálat csak abban az esetben vesz át a találótól, ha annak a jegyzőhöz történő beszolgáltatása a találótól nem várható el (pl. mozgássérült, gyermekkorú, külföldi). Az átvételről a biztonsági szolgálat jegyzőkönyvet készít, majd a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen, jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.

Főszervező:

 

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
3531 Miskolc, Győri kapu 27.

A rendezvény koordinátora és a biztonságért felelős személy:
Berecz Ági +36 30 610 6097